Basismodellen

Basismodellen er en objektorienteret 3D model, der grundlæggende består af klassifikation, geometri, beskrivelsesdata. Geometrien er en 3D model, klassifikationen er det system hvormed data organiseres og beskrivelsesdata de egenskaber der knyttes til objekterne i modellen. Den geometriske model kan komme fra en 2D tegning, en opmålt 3D model, en konstrueret 3D model eller fra en blanding af disse metoder.

 

Basismodellen henvender sig til byggeriets parter, og er udviklet med henblik på at understøtte processen mellem rådgiver, entreprenør og bygherren, i planlægningsfasen ved at give disse parter et værktøj der arbejder med objektorienteret, integreret data. Den udviklede software har fokus på udbuds- og tilbudsforretningen, og bygger på en objektorienteret metode, og at forudsætningen for en effektiv 3D modellering tager afsæt i "god digital tegneskik".

Projektets holdning til den teknologiske udvikling er at komplekse integrerede systemer i stigende grad vil blive komplementeret med mindre og meget målrettede softwareløsninger. Argumenterne herfor er bl.a. at mindre løsninger hurtigt kan erstattes når bedre software, nye teknologier eller hardware mv. fordrer det.

Den i virksomheden skabte data skønnes desuden at må have større interesse for ejerne, end den benyttede software. Vedr. data har det overordnede udgangspunktet været, at softwarebrugerne skal eje deres data i et format der er overskueligt, transparent, fremtidssikret og softwareuafhængigt.

Basismodellen udvikles som et samarbejde mellem

Statens Byggeforskningsinstitut og Scheutz & Clementsen Design

For yderligere information kontakt Peter Scheutz , Nils Lykke Sørensen eller  læs mere om Basismodellen hos SBi